• Gonoshasthaya Kendra

 • Mirzanagar, via: Savar Cantonment, Ashulia, Savar, Dhaka – 1344

 • CEO : Dr. Manzur Kadir Ahmed


 • Gonoshasthaya Samaj Vittik Medical College Hospital & Savar Health Program

 • Mirzanagar, Ashulia, Savar, Dhaka

 • Director : Dr. Mizanur Rahman
 • Gaibandha Gonoshasthaya Kendra

 • Modho dhanghora, Polashbari Road, Thana: Gaibandha, Dist : Gaibandha

 • Director : Kaoser Ali Reza


 • Bhatshala Gonoshasthaya Kendra

 • Village: Shapmari, Post: Bhatshala, Thana: Sherpur, Dist : Sherpur

 • Manager : Md. Kamal Hossain


 • Sonagazi Gonoshasthaya Kendra

 • Village: Dokhin Charchandia, Post: Bhuiarbazar, Thana: Sonagazi, Dist: Feni

 • Manager : Mehrunnesa • Sirajgonj Gonoshasthaya Kendra

 • Village: Chondidasgati, Post: Sialkole, Thana: Sirajgonj, Dist : Sirajgonj

 • Acting Manager : Dilara Zahan


 • Kashinathpur Gonoshasthaya Kendra

 • Village: Tangbari, Post: Kashinathpur, Thana: Bera, Dist : Pabna

 • Acting Manager : Hosne Ara • Parbatipur Gonoshasthaya Kendra

 • Village: Atrai (Tatultoli), Post: Nurulhuda, Thana: Parbatipur, Dist: Dinajpur

 • Manager : Humayun Kabir


 • Kaharol Gonoshasthaya Kendra

 • Village: Atrai (Tatultoli), Post: Nurulhuda Mokundopur, Kaharol, Dinajpur

 • Acting Manager : Ahmed Ali Siddique


 • Delduar Gonoshasthaya Kendra

 • Village: Fazilhati, Post: Janmahamudabad, Thana: Deldua, Dist : Tangail

 • In-charge : Asma Binte Anower

 • Monohordi Gonoshasthaya Kendra

 • Village: Sakhergaon, Post: Sakhergaon, Thana: Monohordi, Dist : Norsingdi

 • Incharge : Arup Sarker